اطلاعات کاربردی جراحان

پانسمان ایده آل

  مهمترین هدف استفاده از پانسمان ایجاد محیطی مناسب برای بهبود زخم می باشد. هیچ پانسمانی به تنهایی برای همه نوع زخم و همه افراد مناسب نیست بنابراین انتخاب پانسمان مناسب بایستی پس از ارزیابی نیازهای فرد مبتلا و نوع زخم...

محلول های شستشوی زخم

  در طول سالیان تلاش های بشر در جهت بهبود زخم منجر به استفاده از مواد طبیعی یا ساخته شده در کارخانه شده است. بسیاری از این مواد خاصیت ضد عفونی کننده داشته و خیلی پیشتر از زمانی که میکروسکوپ ساخته...

مدیریت علایم بالینی زخم

مدیریت علایم بالینی زخم  زخم نشانه ای از گسستگی پوستی بوده و مسیری جهت ورود باکتریها می باشد. بدن نیز فرایند بهیود زخم را بدین منظور طراحی کرده است ولی در زخم های مزمن، این روند به دلایلی به تعویق افتاده...

12

...