MELOLIN

پانسمان جاذب غیر چسبنده ملولین MELOLIN

پانسمان جاذب، غیرچسبنده مناسب در درمان زخم های با ترشحات کم تا متوسط مانند زخم بخیه، سائیدگی، پارگی و سوختگی های سطحی کوچک می باشد.

پانسمان MELOLIN پد پنبه ای فوق جاذبی است که خاصیت بالشتکی و حمایتی در انواع زخم دارد.

  • اجازه جذب سریع اگزودا و ترشحات زخم
  • کمترین میزان آسیب به بستر زخم هنگام تعویض پانسمان
  • خاصیت بالشتکی و حفاظتی بستر زخم در برابر آسیب های احتمالی
  • پانسمان لطیف در طول فرایند بهبود زخم
  • قابلیت برش بسته به اندازه و محل آناتومیک زخم
  • نیازمند پانسمان ثانویه مانند: یا چسب نواری

روش استفاده:

  • سطح براق پانسمان را روی زخم قرار دهید.
  • با چسب زخم نواری یا سرجی فیکس یا پانسمان ثانویه مانندALLEVYN OPSITE* POST-OP, OPSITE* FLEXIGRID,