JELONET

پانسمان پارافینه غیر چسبنده ژلونت

  پانسمان JELONET، گازاستریل توری شکل آغشته به پارافین است که در زخم هایی که نگرانی ابتلا زخم به عفونت و یا چسبندگی پانیمان به بستر زخم وجود دارد.

  • دارای تاییدیه های کلینیک معتبر از سراسر جهان
  • لایه محافظ لطیف و قابل انعطاف
  • اجازه تخلیه ترشحات زخم و انتقال آن به پانسمان جاذب ثانویه
  • امکان استفاده همراه با آنتی سپتیک/ آنتی بیوتیک های موضعی یا پمادهای آنتی باکتریال
  • در دسترس در بسته های تک پیچ ومجزای استریل شده توسط اشعه گاما
  • پانسمان ارزان قیمت با قابلیت های متعدد

 روش استفاده:

  1. بسته پانسمان را باز کنید.
  2. محافظ کاغذی پشت پانسمانJELONET را بردارید.
  3. پانسمان JELONET را به طور مستقیم بر روی سطح زخم تمیز شده قرار دهید.
  4. از پانسمان ثانویه مانند: OPSITE* FLEXIGRID یا ALLEVYN* ADHESIVEجهت پوشش و حمایت استفاده کنید.