OPSITE Flexigrid

پانسمان فيلم شفاف قابل برش از جنس پلي اورتان با چسب آكريليك

 • مخصوص زخم های با ترشح کم ، با دوام 7-14 روز
 • پانسمان مخصوص پیشگیری از زخم بستر
 • پانسمان محافظ پوست زیر کیسه استوما و یا کیسه ادراری
 • مناسب زخم و سوختگی های درجه دو سطحی
 • مناسب جهت پانسمان ثانویه
 • پانسمان مناسب کاهش درد در پای نوروپاتیک دیابتیک دردناک

مزايا:

 • ايجاد محيط مرطوب ايده آل جهت التيام زخم
 • قابل استفاده در مناطق (زانو- پاشنه – آرنج) و تمام مناطق بدن
 • امكان مشاهده مراحل بهبود زخم
 • قابليت مشاهده و اندازه گيري روند بهبود زخم بعلت پوشش شطرنجي و شفاف پانسمان
 • قابليت برش در اندازه هاي مختلف

موارد استفاده:

 • زخم هاي با ترشح بسيار كم به مدت 14- 7 روز
 • زخم هاي فشاري سطحي
 • مراحل ابتدايي زخم فشاري به منظور پيشگيري
 • محافظ پوست زير كيسه استوما و يا كيسه ادراري
 • سوختگي هاي درجه دو سطحي و تاول
 • پانسمان ثانويه مناسب بر روي اينتراسايت ژل
 • محل دهنده پيوند پوست
 • مناسب جهت كاهش درد در زخم هايي مانند نوروپاتي ديابتيك دردناك
 • بريدگيها و پارگي ها
 • زخم هاي بعد از عمل جراحي
 • محافظت پوست اطراف دهانه زخم و بادکرده گی های زیر پا

روش استفاده:

 • پانسمان با اندازه مناسب ( 2-3 سانتی متر بزرگتر از حاشیه های زخم ) را انتخاب کنید.
 • در صورت نیاز می توان پانسمان را به اندازه دلخواه برید.
 • پوشش کاغذی پشت پانسمان را به دقت جدا نمایید.
 • با استفاده از دستگیره های دو طرف پانسمان، آن را بر روی محل مورد نظر قرار دهید.
 • با استفاده از روان نویس، می توان اندازه زخم را بر روی شبکه مندرج روی پانسمان، مشخص کرد.
 • در پایان، لایه مدرج را به آرامی از روی پانسمان جدا نمایید.

 

 كد
اندازه (سانتیمتر)

6228

6×7

4629

10×12

4631

15×20

4632

12×25