پانسمان ایده آل

 

مهمترین هدف استفاده از پانسمان ایجاد محیطی مناسب برای بهبود زخم می باشد. هیچ پانسمانی به تنهایی برای همه نوع زخم و همه افراد مناسب نیست بنابراین انتخاب پانسمان مناسب بایستی پس از ارزیابی نیازهای فرد مبتلا و نوع زخم او باشد. درک و دانش فیزیولوژی بهبود زخم، شناخت انواع دسته بندی پانسمان و چگونگی عملکرد آنها جهت دستیابی به بهبود ایده آل الزامی است.

پانسمان ماده یا پوششی است که بر روی زخم با هدف اولیه محافظت از زخم قرار داده می شود. یک پانسمان بایستی به نحوی طراحی گردد که برای انواع زخم و مراحل مختلف درمان زخم مناسب باشد.

هدف از پانسمان زخم:

 • با ایجاد محیط مناسب منجر به بهبود زخم شود.
 • راحتی و آسایش بیمار را فراهم کند.
 • زخم و پوست اطراف آن را از آسیب های خارجی محافظت نماید.
 • با حذف تاثیر و تماس هوا بر پایانه های عصبی سبب کاهش درد شود.
 • دمای زخم را ثابت نگه دارد.
 • اگزودا و ترشحات اضافی زخم را جذب کند.
 • از خونریزی زخم پیشگیری کرده و آن را متوقف نماید.
 • بوی بد زخم را کنترل و از آن پیشگیری نماید.
 • ترشحات زخم داخل ان جمع شود.
 • عضو آسیب دیده بدن را بی حرکت نماید.
 • با اعمال فشار بر موضع زخم از خونریزی آن جلوگیری کرده و یا از استاز وریدی پیشگیری نماید.
 • از بروز عفونت زخم جلوگیری کرده و آن را کنترل نماید.
 • با پوشاندن ظاهرزخم، اضطراب بیمار و درمانگر زخم را کاهش دهد.

 

ویژگیهای یک پانسمان ایده آل:

 • اگزودای اضافی را از زخم دور کند.
 • محیط مرطوب ایده آل در بستر زخم فراهم نماید.
 • اجازه تبادل گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن و بخارآب را بدهد.
 • عایق گرمایی بستر زخم باشد.
 • نسبت به میکروارگانیسم ها و موادآلوده کننده خارجی نفوذناپذیر باشد.
 • سبب ایجاد و گسترش عفونت در زخم نشود.
 • به سطح زخم نچسبد و در هنگام برداشتن از سطح زخم ذرات ریز و باقیمانده به جای نگذارد.
 • حساسیت و واکنش آلرژیک را سبب نشود.
 • مواد سمی از آن آزاد نشود.
 • زخم را در مقابل ترومای مکانیکی مانند نیروهای فشاری و سایشی محافظت نماید.
 • امکان برداشتن از سطح زخم بدون آسیب به بافت گرانوله تازه تشکیل شده را فراهم نماید.
 • خواص و ویژگیهای خود را به طور ثابت حفظ نماید.
 • کاربری آسان داشته باشد.
 • دارای تنوع شکل و اندازه جهت استفاده در نقاط مختلف بدن باشد. و مناطق آناتومیک دشوار را بپوشاند.
 • مشاهده و بررسی زخم با وجود پانسمان در محل ممکن و آسان باشد.
 • استفاده از پانسمان سالم و بی خطر باشد. با واکنشهای حیاتی بدن تداخل نداشته باشد.
 • برای بیمار از لحاظ ظاهری و سهولت استفاده، قابل قبول باشد.
 • نیاز به تعویض مکرر نداشته باشد.
 • بایستی پانسمان قابل دسترس بیمار باشد.
 • مقرون به صرفه و متناسب با بودجه بیمار باشد.